Lars Forssell

Dramatiker

(1928-2007) Lars Forssell fick sin akademiska utbildning i USA och Uppsala. Han debuterade med diktsamlingen RYTTAREN 1949, återkom 1952 med NARREN och 1954 F C TIETJENS.

Lars Forssell drog tidigt en lans för chansonen. Hans egna visor, många ursprungligen framförda i kabaréform, är samlade bl.a. i SNURRA MIN JORD, 1958 och i JACK UPPSKÄRAREN, 1966, där texterna är mer politiskt utmanande. Lars Forssell visar ett brett register och ett virtuost handlag i sin lyrik. I TELEGRAM, 1957 innefattar mångsidigheten t.ex. rolldikter, pastischer, visor och tankedikter. EN KÄRLEKSDIKT, 1960 väckte uppmärksamhet genom sin erotiska öppenhet. RÖSTER från 1964 domineras av en diktsvit om den ryske dansören Nijinsky.

Lars Forssell engagerade sig djupt i 60-talet politiska kamp för frihet och oberoende för tredje världens folk. Diktsamlingarna ÄNDÅ från 1968 och OKTOBERDIKTER, 1971 präglas av tidens politiska klimat. STENAR från 1980 kännetecknas av personlig tematik i en än vardaglig, än komplicerad stil. I SÅNGER från 1986, en modern sonettsamling som blev en stor framgång, fördjupas Lars Forssells lyriska tonfall.

Lars Forssell har också gjort en betydande insats som översättare, främst av fransk dramatik. Han skrev även ett stort antal essäer och prosaböcker, samt en mängd kulturartiklar.

Lars Forssell var medlem av Svenska Akademin från 1971.

Jean Baptiste Molière: BORGARE OCH ADELSMAN
Jean Baptiste Molière: DON JUAN
Jean Baptiste Molière: HUSTRUSKOLAN
Jean Baptiste Molière: PRECIÖSERNA
Henrik Ibsen: PEER GYNT
Pierre Corneille: ETT KOMISKT BLÄNDVERK
m.fl

Litteratur om Lars Forssells dramatik: G. Syrehn, OSÄKERHETENS TEATER: STUDIER I LARS FORSSELLS DRAMATIK, G. Syrehn MAKTEN OCH ENSAMHETEN: STUDIER I LARS FORSSELLS HISTORIEDRAMATIK och GYCKLAREN OCH VANMAKTEN: STUDIER I LARS FORSSELLS KABARÉDRAMATIK

Pjäser Antal kvinnor Antal män
Bergsprängaren och hans dotter Eivor 2 2
Berlin Mary 1 3
Borgaren och Marx 3 7
Charlie McDeath 0 2
Christina Alexandra 3 4
Culwick eller Fram för apartheid 1 3
Drömmar i Omsk 4 4
Flickan i Montréal 5 7
Galenpannan 7 34
Haren och vråken 4 9
Kattens öron 0 1
Keopsprojektet 0 2
Kröningen 4 8
Lasse i gatan eller Pirater 2 8
Lejonets tass 6 9
Meta i ett handfat 2 1
Mumle och Drumle 1 1
Narren som tillhörde sina bjällror 1 5
Peer Gynt 0 0
Show 11 15
Söndagspromenaden 4 7
Sverige, Sverige eller Borgerlighetens fars 4 3