Haren och vråken

Författare: Lars Forssell  | Antal kvinnor: 4  | Antal män 9

Händelserna i pjäsen utspelas på Ulla Winblads värdshus "Haren och vråken" under den händelserika dag som slutar med Gustaf III:s statskupp den 19 augusti 1772.

"Forssell med fyr och flammor /.../ Vem i hela världen kan man lita på? Nog visste vi att den dryge överklassynglingen inte skulle vara något att satsa på, men å andra sidan var den mer ålderstigne adelsmannen en hyvens karl när allt kom omkring. Däremot var den så ärlige och rare Kalle från Dalarna en slug tölp och rövslickare medan hans käcka kulla var av renaste ull. En lakej visar sig inte vara köpt. Vem kan man lita på. Vet man det? På teatern gör Lars Forssell frågorna aktuella, placerar dem i Bellmans tid och mitt i händelsernas centrum." - Folkbladet Norrköpings anmälare i januari 1996.