Om förlaget

Draken teaterförlag representerar både nya och väletablerade dramatiker och manusförfattare i Sverige samt internationellt. Förlaget hanterar även scenrättigheterna för Sven Nordqvists barnböcker. Förlaget arbetar med att marknadsföra och på olika sätt stödja förlagets dramatiker för att stärka deras positioner inom branschen. Hör av dig om du vill veta mer om hur förlaget arbetar.

Bakgrund

Förlaget etablerades på 1980-talet av Ulla Orre. 2004 tog Charlott Neuhauser över och har sedan dess drivit det i egen regi, med tillfälligt anställda under kortare perioder.

Charlott Neuhauser har erfarenhet av att ha arbetat som dramaturg under ett 20-tal år och undervisat i dramatiskt skrivande på bland annat Malmö Teaterhögskola och Biskops Arnö. Hon har även undervisat i Kreativt skrivande på Södertörns högskola. 2016 disputerade hon i teaterhistoria vid Stockholms Universitet med en avhandling om debatter kring svensk dramatik i ett historiskt perspektiv. Hon har undervisat i teaterhistoria, i genusperspektiv på svensk teater och dramaturgi vid Stockholms Universitet och i litteraturvetenskap med inriktning dramatik på Södertörns högskola. Hon undervisar även i engelsk litteratur och akademiskt skrivande på Södertörns högskola.

Kontakta förlaget via e-post eller direkt via telefon för att beställa pjäser för läsning.