Våra tjänster

Utveckla manus

Vill du satsa ordentligt på ditt skrivande? Undersöka kvalitén på det du gör? Har du skrivit en pjäs eller manus som du vill få feed-back på? Mot en kostnad läser jag och ger synpunkter och råd för ditt fortsatta arbete. Om det är aktuellt ger jag ett förslag på hur vi kan lägga upp ett långsiktigt arbete. Maila en kort presentation av dig och din text till info(a)drakenteaterforlag.se.

Dramaturgi och repertoarplanering

Jag och flera av förlagets dramatiker har mångårig erfarenhet av dramaturgi. Kontakta förlaget om du eller din teater har behov av dramaturgisk expertis.

Agenturverksamheten

  • Förlaget bevakar sina dramatikers, manusförfattares och översättares rättigheter.
  • Förlaget förmedlar pjäser och manuskript till teatrar, filmbolag, radio samt TV i Sverige och utomlands.
  • Förlaget förmedlar kontakt mellan sina författare och producenter, teatrar och regissörer samt andra aktörer för pjäsbeställningar och skrivuppdrag.
  • Förlaget marknadsför sina författare gentemot branschen och media.
  • Förlaget erbjuder dramaturgstöd om så önskas.
  • Förlaget förhandlar med teatrar, filmbolag, radio och TV om författarnas och översättarnas ekonomiska villkor samt sluter avtal.
  • Förlaget åtar sig att för manusförfattare som ej tillhör förlaget förhandla om enskilda kontrakt.
  • Förlaget arbetar långsiktigt med varje dramatiker och manusförfattares författarskap.

Förlagsverksamhet

DE ONDA av Niklas Rådström kom ut 2006 och innehåller pjäsen De onda som hade urpremiär i Köpenhamn 2005, en produktion av Odsherred Teater som också beställt pjäsen. Boken går att beställa direkt från förlaget, och kostar då 60 kr ink moms, plus porto.

MARIANNE G’s SAMLADE PROBLEM av Marianne Goldman kom ut 2007 och är en antologi med texter av författaren. Boken innehåller fragment ur Goldmans produktion, ett antal nyskrivna texter och pjäsen NATTSYSTRAR i sin helhet. Beställ boken direkt från förlaget, för 80 kr ink moms, plus porto.

Böckerna går även att beställa vida adlibris och bokus.