Lotta Grut

Dramatiker
Föddes 1963 och är uppvuxen i Sätra, en förort till Stockholm. Startade sin yrkesbana inom teatern som skådespelerska och har utbildat sig på Teaterstudion i Stockholm samt vid HB-studio och Warren Robertssons Theatre workshop i New York. Hon var med och startade Romateatern på Gotland och var med och drev den fram till 2003.

Under senare år har Lotta Grut kommit att ägna sig mer och mer åt litteratur och dramatiskt skrivande. Hon har bl a läst in en magisterexamen i Litteratur & Drama på Södertörns högskola.

Hon skriver främst texter för barn. Hon har förutom sin pjäser skrivit "lättlästa" prosatexter för barn.

2004 startade Lotta Grut tillsammans med några kollegor från Romateatern ”Unga Roma” en barn – och ungdomsteater. Gruppens utgångspunkt är Shakespeare, ur vars dramatik de hämtar teman och mejslar ut stråk där unga kan identifiera sig.

Sommaren 2005 hade pjäsen LILLE HAMLETT OCH SPÖKET premiär på Gotland och har sedan spelats på turné under hösten.

Nästa pjäs, med premiär 2006 är LILLA O, KOM IGEN!

För närvarande arbetar Lotta Grut och regissören Voula Kereklidou med TUSEN OCH EN NATT, en nyskriven pjäs för Sörmlands Musik och Teater.
Pjäser Antal kvinnor Antal män
Alladin var inte lydig 0 3
Lille Hamlett 2 1
Offelia Kom igen! 2 2
Resa i Rosa 1 1