Kevin Halliwell

Översättare

Kevin Halliwell är översättare och översätter från svenska och italienska till engelska. Han har översatt Cecilia Parkerts monolog Vittne (WITNESS) som vann pris för bästa översättning vid Londonteatern The Gate Theaters översättningstävling 2002.

Pjäser Antal kvinnor Antal män