Kröningen

Författare: Lars Forssell  | Antal kvinnor: 4  | Antal män 8

"Kröningen handlar om livet, kärleken och döden eller snarast skräcken för alltihop. Om det omöjliga att ta sig själv på allvar, att våga helt och fullt, det ena eller det andra, definitivt en pjäs för 90-talet /.../ På Admetos kröningsdag kommer döden med bud. Admetos ska dö, om inte någon annan erbjuder sig att göra det i hans ställe. /.../ Det roliga med Forssell-texter på teaterscenen är att föreställningarna måste spela upp sig till dem: det duger inte att slå sig ner och lyssna till magstödet/.../" - DN oktober 1996.
Spelades senast på Stockholms stadsteater.