Christina Alexandra

Författare: Lars Forssell  | Antal kvinnor: 3  | Antal män 4

Ett drama om Drottning Kristina med utgångspunkt från den historiska Kristina och hennes abdikation från tronen. Fram växer en bild av ett ensamt barn som blev en ensam regent i ett kallt, protestantiskt Sverige. En drottning som kämpade med sin oinskränkta makt, sin vantrivsel i Sverige, sina intellektuella ambitioner och sina starka relationer bl.a. till Ebba Sparre.
När måste man förändra sitt liv så att man inte förlorar sig själv ?

Uruppförande Stockholms Stadsteater, 1968, regi Frank Sundström.Pjäsen har legat till underlag för librettot på Kristina, som spelats på Kungl. Operan under våren 2004.