Mare Kandre

Dramatiker


Mare Kandre (1962-2005), var tjugotvå år då hon debuterade med barndomsskildringen I ETT ANNAT LAND (1984). Med sitt täta och mättade språk har hon därefter stått fram som en av de mest särpräglade författarna i sin generation. Efter böcker som BEBÅDELSEN, BUBINS UNGE och ALIIDE, ALIIDE, som på olika sätt skildrar övergången från barndom till vuxenhet, skrev Mare Kandre en svit romaner som tagit avstamp i myt och saga. Det har varit kraftfulla historier med ett vällustigt flödande språk, där svärtan alltmer kom att genomsyras av en drastisk humor. Hennes satiriska förmåga kulminerade i QUINNAN OCH DR DREUF, där hon lät Kvinnans smärtsamma och osynliggjorda historia välla fram i en hånfull uppgörelse med självgod manlighet och inpyrt kvinnohat. Romanen BESTIARIUM utspelar sig i 1800-talets England och är en mörk och mystisk historia med anstrykning av gotisk skräckroman.

Mare Kandre skrev även ett antal pjäser. Hennes pjäs VILSE hade urpremiär på Regionteatern Blekinge Kronoberg.

TRE VECKOR PÅ JORDEN har ännu inte haft premiär.

"VILSE är den lakoniska titel Mare Kandre gett sin debut som dramatiker efter att härförleden ha väckt uppmärksamhet som en av den unga svenska 80-talsprosans mest beaktansvärda nykomlingar. Den knappt timslånga pjäsen handlar om två tonårstjejer som gått vilse i sin egen pubertet, Kronobergsteatern i Växjö har tagit upp den på sin lilla scen, inrymd i ett f. d. ostlager. Den publik teatern i huvudsak vänder sig till är skolungdomar i samma ålder som Kandres flicka 1 och flicka 2." (Aftonbladet)

Länk till Mare Kandres officiella webb-sida: www.marekandre.se/

Pjäser Antal kvinnor Antal män
Fyra röster 3 1
Pesthuset 1 1
Poeten och kritikern 2 0
Poeten och kritikern 0 2
Tre veckor på jorden 3 2
Vilse 2 0