Tre veckor på jorden

Författare: Mare Kandre  | Antal kvinnor: 3  | Antal män 2

Handlingen i TRE VECKOR PÅ JORDEN utspelar sig bland en grupp flyktingar som gömmer sig i en källare. De har, när handlingen börjar, suttit där länge. En av kvinnorna har ett endast tre veckor gammalt spädbarn, som gnyr. När steg hörs utanför källardörren, skräms människorna i källaren och tystar barnets gråt, vilket innebär att det dör. Det visar sig att stegen som närmade sig tillhör en ung pojke som skickats till flyktingarna med vatten och bröd. Genom spädbarnets gråt, gruppens handlingar, visar Kandre hur det vi kallar mänsklighet är förhandlingsbart.

Pjäsen kan liknas vid en grekisk tragedi, där kören kan byggas ut, eller minskas ner.