Tala! Det är så mörkt 2m

Författare: Niklas Rådström  | Antal kvinnor: 0  | Antal män 2
En pjäs efter Niklas Rådströms manus till Suzanne Ostens film med samma namn.
"Den antidemokratiska extremismen ska naturligtvis bekämpas med politisk argumentation, information och med rättssamhällets gängse verktyg. Men sedan? Hur handskas vi med den uppdämda vrede, rädsla och frustration som ligger bakom, utan att den kanaliseras i gatuvåld, missbruk och galenskap Det är i den frågan som Tala! Det är så mörkt tar sin utgångspunkt. Varje människa är en historia som väntar på att få sin bekräftelse" - Skriver Niklas Rådström