Strömmer 2k, 3m

Författare: Strömmer 2k, 3m  | Antal kvinnor: 2  | Antal män 3
Finn Strømmer vaknar en morgon och upptäcker att hans sexåriga dotter Thea har försvunnit. Hon ligger inte i sin säng, är ingenstans i lägenheten – hon är obegripligt borta ur Strømmers liv. Han börjar en febril kamp för att återfinna henne och går igenom alla faser av förloran och saknad: letandet, självrannsakelsen, fantasierna, sorgen. Han blir mer och mer besatt av att finna ett svar – hur och varför kunde detta ske? Strømmer tänker till och med att livet var bättre innan Thea föddes. Det var inte meningen att hans dröm skulle uppfyllas.

Frånvaron i det närvarande blir allt starkare, spänningsfyllt och känsligt beskrivet av Tale Næss som en vår tids tragedi.