Pizza Capricciosa – en liten svensk katastrof

Författare: Pizza Capricciosa – en liten svensk katastrof  | Antal kvinnor: 3  | Antal män 4

Helaftonspjäs för scenen

Ett hyreshus har evakuerats i all hast, man har hittat gastuber och för säkerhets skull förs de boende till en närliggande skola.De boende i huset tvingas att dela sitt utrymme och sina liv med varandra under en natt. När morgonen gryr har gamla relationer upplösts, nya konstellationer uppkommit och både döden och livet har triumferat.