På vägen till havet 4k, 3m

Författare: Niklas Rådström  | Antal kvinnor: 4  | Antal män 3
Pjäsen baserar sig, mycket fritt, på verkliga händelser. Jenny blir som liten flicka inlåst i en klädkammare av sin far. Hon lever där i många år, och pjäsen tar sin början när hon blivit fri. Hon väcker stort intresse bland forskarna som vill utröna vad som händer med en människa som tappat sitt språk och inte haft kontakt med omvärlden.

"Pjäsen försiggår i tre berättarskikt: - Det första kan vi kalla seminariet, där vänder sig forskarna direkt till dig. - Det andra är spelplatserna för Jennys möten med omvärlden - klädkammaren, sjukhuset, fosterhemmet, etc. - Det tredje är den inre scen där Jenny är med den vilde pojken - ett skogslandskap på vägen till havet" Citat???

En mycket märklig och speciell pjäs som hade sin urpremiär på Orionteatern i Peter Oscarsson regi 1998/99.