Mark

Författare: Mark  | Antal kvinnor: 1  | Antal män 1

Skriven för radio.

Den unge sonen har bestämt sig. Hans flickvän uppmuntrar honom. Det är bara hans mor som inte vill att han skall gå ut i kriget.

En moralfilosofisk kortpjäs som åskådliggör vad skyldigheter respektive rättigheter egentligen innebär. Vad är det att ta ansvar? Inför vad/vilka har man ett ansvar?
MARK har för avsikt att skärpa ett faktum vi alla delar; Att leva och vara en människa bland andra…!