Hakim & Nadia

Författare: Vanja Hamidi Isacson  | Antal kvinnor: 2  | Antal män 1
Hakim och Nadia är syskon från Tunisien. Nadia kom till Sverige för några år sedan och Hakim alldeles nyligen. Anne är Nadias vän som äger det hus som de tre flyttar in i när pjäsen börjar. Där vill Nadia och Anne installera sig och leva tillsammans med Hakim. Vad Nadia inte vet är att Anne är kär i Hakim. Han däremot, vill lämna landet så snart som möjligt och försöker få ihop pengar för att kunna bygga klart familjens hus i Tunisien och starta ett företag där. Men eftersom han inte har uppehållstillstånd får han endast svartjobb. Det så går det långsamt att spara pengar. Han räknar istället med att Nadia sparar pengar och ska återvända tillsammans med honom till Tunisien. Snart blir det uppenbart för dem båda att de har helt olika planer och drömmar. Pjäsen blandar språken franska, svenska och arabiska. Översättning till arabiska: Mohamed Hamidi. HAKIM & NADIA var tillsammans med verkkommentaren ”Att växla och mixa språk” Vanja Hamidi Isacsons magisterarbete vid Teaterhögskolan i Malmö 2012. Syftet med magisterarbetet var att undersöka hur man kan använda språkväxling som verktyg för att integrera flerspråkighet i skrivandet av ett dramatiskt verk, och vilka vinsterna blir för berättelsen. För sitt magisterarbete tilldelades hon Sparbankstiftelsen Skånes Stipendium 2012 med motiveringen: ”Genom ett målmedvetet utforskande av det egna skrivandet ger Vanja Hamidi Isacson prov på en konstnärlig mognad och ett modigt risktagande i sitt konstnärskap. Utforskandet av språkväxling som metod för flerspråkighet, har varit ett tema som inte enbart handlat om att tekniskt utveckla sitt dramatiska författande utan också om att artikulera en hållning till sin teaterkonst.”