JaLaDa

Författare: Vanja Hamidi Isacson  | Antal kvinnor: 2  | Antal män 1

Rollfördelningen kan ske på annat sätt.

JaLaDa hade premiär på Teater Foratt i Malmö, 2012 och var ett samarbete mellan Teaterhögskolan i Malmö och Teater Foratt.

JaLaDa är en pjäs om språkets grund: kommunikation och viljan till kommunikation.
Pjäsens tre figurer växlar språk mitt i meningar för att sen växla tillbaka igen, utan att blinka.
De har ett eget sätt att tala, som inte strävar efter att efterlikna något
verkligt sätt att prata men som samtidigt är fullt begripligt.

Idag är många barn som lever i Sverige flerspråkiga. I dagens grundskola
talas ca 150 språk förutom svenska. Att blanda och växla språk är en
naturlig del av många barns vardag. Fram till 70-talet värderades
flerspråkighet negativt. Den dominerande synen på flerspråkiga personer
var att de var ”halvspråkiga”, alltså inte behärskade något språk fullt ut.
Idag ser lingvistiker istället stora språkliga, sociala och kognitiva fördelar
med flerspråkighet.

Pjäsen är skriven så att publiken, barnen, kan uppleva glädjen över att
kunna förstå och blanda många språk. Det är en föreställning där grunden för
språket är det viktiga, nämligen kommunikation och viljan till
kommunikation. Där språket inte utgör en gräns som markerar din
tillhörighet eller som i första hand exkluderar och inkluderar.

Språk, som t.ex. arabiska och rumänska, blir i pjäsen befriade från negativa
associationer som uppkommit på grund av de kopplats till låg status i
samhället. I föreställningen får publiken en chans att höra dessa språk i ett positivt
sammanhan - en föreställning som leker med språken och ordens poesi!