Förhör 63-11

Författare: Förhör 63-11  | Antal kvinnor: 1  | Antal män 1

Skådespelare: 1 medelålders man, 1 medelålders kvinna (+2 observatörer utan repliker)

Premiär: Radioteatern, med Lars-Erik Berenett och Gunilla Röhr, regi: Johan Grill.

År 2012 håller Rättskommissionen ett förhör med Anita Engman, tidigare tjänsteman vid Statens Utvisningsmyndighet. Som chef för avd 4B har Engman ansvarat för hemsändandet av flyktingar. Genom att strikt följa sina direktiv och utan att se individerna bakom asylansökningarna har hon sänt ett flertal människor i döden eller till onödigt lidande. Detta är en kort inblick i ett förhör där frågan om individens skuld är i fokus.