Den gudomliga komedin 2m, 1k + 7 övr

Författare: Niklas Rådström  | Antal kvinnor: 1  | Antal män 2
Efter Dante Alghieri.

Förutom de tre huvudkaraktärerna krävs minst 7 skådespelare för att gestalta demoner, änglar osv.