Christian Augrell

Dramatiker

Kortfilmen VÄNNERNA av Christian Augrell och Beata Gårdeler har premiär på Göteborgs filmfestival 2014. Filmen är en stark berättelse om en ensam människas död. Läs mer om filmen här.

Christian skrev  monologen I SKUGGAN AV SAN SIRO som spelades med stor framgång av Länsteatern i Örebro. Föreställningen har blivit både en publik- och kritikersuccé och bygger på fd fotbollsproffset Martin Bengtssons självbiografiska bok. Föreställningen i Christians bearbetning, har filmatiserats av Wanted Pictures i ett samarbete med SVT.

Nedan bilder från urpremiären på Länsteatern i Örebro:

 


ALLEBARNSLAND hade under hösten 2012 Tysklandspremiär på barn och ungdomsteatern i Halle och spelades även under 2013.

BAKGRUND:

CHRISTIAN AUGRELL har ett förflutet som skådespelare på Studioteatern i Malmö. Han debuterade som dramatiker 1997, med pjäsen DEN BLÅ SOLROSEN, på Oxie Teater, i egen regi. Han har därefter gått dramatikerlinjen på Biskops Arnö och DI’s dramatiker/dramaturglinje.

EN ROS MELLAN TÄNDERNA
skrev Christian i Susanne Ostens barndomsprojekt. Den har under våren 2006 spelats på Älvsborgsteatern. Han är en av medförfattarna till ELEKTRAS SYSTRAR, regi Micke Cocke. ALLEBARNSLAND skrevs för Backa Teater, regi Ylva Gallon.

Våren 2006 hade hans pjäs I SKUGGAN AV FLÄSKBERGET premiär på Ung Scen Öst.

Nedan följer ett utdrag ur Christian Augrells text "I skuggan av fläskberget – från research till föreställning" från boken Skriva dramatik för unga som gavs ut av ung scen/öst, 2007. Här beskriver han ett förhållningssätt till sitt konstnärsskap och att skriva dramatik.

På ett eller annat sätt gör jag alltid research inför varje ny pjäs jag skriver. Det är främst min nyfikenhet som driver mig att gå ut och undersöka sakers tillstånd. Mina pjäser blir ofta till någonstans mellan mina egna erfarenheter och den undflyende samtiden jag försöker fånga. Under en researchperiod är det oundvikligt att inte göra en inre resa. När det gäller teater för en ung publik reser jag i minnena tillbaka till min egen ungdomstid för att söka svaren på vad som var viktigt för mig då. Det är i smärtpunkterna de viktigaste minnena och upplevelserna finns. Jag har en envis tro på att det som är viktigt för mig även är viktigt för andra. För mig handlar skrivandet om att våga gräva i minnena samtidigt som jag kastar mig ut och låter mig bli penetrerad av verkligheten. En av dramatikerns viktigaste uppgifter är att definiera orättvisor i samhället. Genom att sätta ord och gestalta orättvisorna framstår ett tydligt motstånd som föder kreativitet. Ett tydligt motstånd i skapandet leder även till en sund frihetskänsla som är en bra grund för att skriva pjäser. 
Det sägs att dramatikerrollen genomgår en förvandling. Att bara sitta ensam på sin kammare och skriva är inte längre gångbart. Istället ska dramatikern numera vara delaktig i den konstnärliga processen på teatern, vara föreställnings-dramaturg, samarbeta med regissören, göra research, fältarbeta och möta referensgrupper. Trots denna positiva utveckling handlar pjässkrivande fortfarande om ensamslit och rejält med sittfläsk. Men jag tror att de flesta pjäser mår bra av att utvecklas i samarbete med andra och bli utsatta för till exempel referensgrupper. Tyvärr finns det ofta inte tid eller resurser att göra ett fullvärdigt fältarbete. Jag hamnar ofta någonstans mittemellan mitt trygga arbetsrum och den verklighet jag vi skriva om. Men att bara sitta vid skrivbordet och vänta på inspiration blir gärna både plågsamt och meningslöst. Jag känner mig mest kreativ i möten och samtal med andra eller när jag är delaktig i ett större sammanhang.
Liksom att dramatikernas roll utvecklas så gör såklart även teatern det. Samhället ställer ständigt nya krav som de yrkesverksamma på teatern måste förhålla sig till. Vill teatern försöka fånga det som händer just nu måste den kräva sin plats i samhället och våga öppna upp för nya arbetsmetoder. Teatern måste ständigt utmana, provocera, härma, skärskåda, beskriva och lyssna till sin samtid. Det krävs att former och uttrycksätt ständigt utvecklas får att nå nya målgrupper.

 

Pjäser Antal kvinnor Antal män
Allebarnsland 3 3
Drömtjuvarnas rike 0 1
I skuggan av fläskberget 5 6
I skuggan av San Siro 0 1
Johannes 3 2
Ros mellan tänderna 1 4
Slickaren 1 2
Vinnarskallar 1 4