Via Dolorosa

Författare: Via Dolorosa  | Antal kvinnor: 3  | Antal män 4

Oliver:             Först var jag mig själv, sen var jag han som jag inte var, och nu är jag han som varken är jag själv eller han som jag inte var..
Berättaren:      Blod och Champagne. Det är smaker som gifter sig med varandra.
Cecilia:            Vi ställs i vägen som en kuliss. Med oss vandrande på Via Dolorosa. Så att hela skådespelet kan fortsätta. Hela skådespelssamhället.
Fluga 2:           Du sitter ju också fast här. Vi är flugor för att vi sitter fast här.

7-9 skådespelare, beroende på om man vill rollbesätta flugorna som egna roller. De kan annars dubbleras. Vid uruppförandet på Teater Insite gjordes flugorna av ensemblen. Berättaren kan vara man eller kvinna.

VIA DOLOROSA är en film noir-pastisch.Dramat kretsar kring den alkoholiserade privatdetektiven Oliver som bor i Staden i Det Fattiga Området. Han har arbetat som polis, men det sista uppdraget han hade gick fel och han fick offra allt för sin tro på rättvisan, kärleken, karriären och sin egen identitet.
Oliver blir kontaktad av en kvinna, vars man är försvunnen. Hennes man arbetar som överläkare på Sjukhuset. Oliver vill först inte befatta sig med fallet. Han tror att det är ännu ett uppdrag där han ska fotografera en otrogen äkta man, tagen på bar gärning.
Det visar sig att fallet är mycket mer komplicerat. Han tar sig an fallet som gör att han dels måste göra upp med sitt brustna förflutna, dels måste hantera fallet som har handlar om terror, ett samhälle som sviker sina svagaste grupper och cynisk kapitalism.
Under hela pjäsens gång skådar två flugor ner på skådespelet. De har fastnat i ett spindelnät.

Tematiskt handlar pjäsen om vad individen har för ansvar i ett samhälle, vår identitet och vad som påverkar våra val. Och, att vi alla har ansvar för ett samhälles politik.
Handlingen är upplagd som en pusseldeckare där man inte förrän efter paus börjar ana vart det hela ska leda.

Pjäsen är inspirerad av den franske filosofen Guy Debord och hans bok La Société du Spectacle:
” Det moderna skådespelet uttrycker däremot vad samhället är mäktigt, men i denna framställning är det tillåtna rakt motsatt det möjliga.”
”Åskådarens alienation till förmån för det betraktade tinget (som är ett resultat av hans egen omedvetna verksamhet) visar sig så här: ju mer han betraktar desto mindre lever han, ju mer han accepterar att känna igen sig i de förhärskande bilderna av mänskliga behov, desto mindre förstår han sin egen existens och sina egna begär. Att skådespelet är något yttre i förhållande till den strävande människan framgår av att hennes handlingar inte längre är hennes egna, utan tillhör någon annan som återger dem för henne. Det är därför åskådaren inte känner sig hemma någonstans, ty skådespelet finns överallt. ”
                               Guy Debord ur La Société du Spectacle


Recensioner:

SDS:" Med Via Dolorosa skapar Kandell ett komplext verk omgärdat av skuggspel och dimridåer." (Boel Gerell)Skånska Dagbladet:" Via Dolorosa är en stark pjäs med fina skådespelarinsatser." (Clemens Altgård)Skånes Fria Tidning: "Det är aktuellt och politiskt med hopp om förändring i vass konstnärlig förpackning. " (Mathias Meyrell)

Pjäsen hade urpremiär på Teater Insite den 1 februari 2014, Bastionen Malmö.