Tre bröder

Författare: Tre bröder  | Antal kvinnor: 1  | Antal män 3

En sorglustig historia om en grånad syskonkvartett - tre åldrande gossar och en ängel. Livet har väl inte varit så roligt alla gånger, men frågan är om det inte börjar ljusna vid horisonten...

Och - för att tala med Werner Aspenström - "Sardinen vill att burken öppnas mot havet".