Tralala-la

Författare: Thomas Tidholm  | Antal kvinnor: 2  | Antal män 3

Lågstadium

Barnen Hilda och Arnold bygger ett rike i skuggan under klätterställningen. Barnen prövar sina identiteter i leken. "Ett stort litet mirakel --- Hos Unga Riks blir Thomas Tidholms nya lilla pjäs, så stor att den vidgar sig över varje gräns. Nog är det ett mirakel." Skrev Pia Huss i DN i april 1997.