The Report/Rapporten

Författare: Gil Kofman  | Antal kvinnor: 0  | Antal män 3

Oidipusmyten i post-dramatisk tappning.

Tre karaktärer med de anonyma betäckningarna 0, 0 (1) och 0 (2) befinner sig i ett rum. Ett förhör, två mot en, och en rapport, där alla svaren redan verkar finnas som förseglar den utfrågades öde. Vem är han egentligen som sitter på den anklagades stol? Är han Oidipus vars öde har bestämt att han ska döda sin pappa och ligga med sin mamma? Eller är han den samme som de två som förhör honom? Eller är den utfrågade egentligen Du? Vem som helst?
   

I denna postdramatiska version av den antika Oidipus-myten finns en närhet till Beckett. Vi tycks befinna oss i ett rum utanför tiden där sökandet efter svar som redan är givna blir den absurda besattheten. Det viktiga är inte vad Oidipus gjorde, utan om han kunde ha gjort något annat. Hade han någonsin ett reellt val? Går det att styra sitt liv, även om de viktigaste förutsättningarna redan är satta, utan att vi haft en chans att påverka?
 

Rollerna kan spelas av både män och kvinnor.