Strømmer

Författare:  | Antal kvinnor: 3  | Antal män 5
(De tre kvinnoroller spelas av 3 barn, det är tre nästan helt stumma roller. Därutöver är det 2 barnroller som endast finns med i tal.)

Finn Strømmers dotter är försvunnen. Han tillkallar polis. Något stämmer inte med att dottern är försvunnen. Läkaren, en vän, en kollega kommer hem till Finn men han beter sig alltmer förvirrat. Han börjar se sin dotter, ser henne överallt.