Parias

Författare: Parias  | Antal kvinnor: 1  | Antal män 1

Pjäsen spelas med en kvinna och en man och en tredje person som antingen kan gestaltas av en kvinna eller en man.


PARIAS är ett tätt kammarspel om brott och straff och är löst baserad på en av författaren Ola Hanssons noveller. I pjäsen ställs frågor om var människans ansvar börjar och slutar, vem som är skyldig och vem som bär skuld. Och hur och varför samhället måste bestraffa skulden.

I novellen frågar sig Hansson: "Varför kastar samhället på sopbacken denna unga flicka, som kanske har en själ så blank som en spegel och en karaktär av purt guld, om än där sitter levrat barnablod på händerna?"

Dramats tre karaktärer Domaren, Referenten och barnamörderskan Marie har olika relationer till samhället, till rättvisan och till varandra. De bär alla skuld men bara en är dömd. Handlingen utgår från att Marie har fått sin dom, fyra år i fängelse. En journalist, Referenten, söker upp Domaren för att ifrågasätta domen och om inte den som dömer måste vara utan skuld. Domaren anklagar Referenten för att utnyttja den dömda, Marie, för att döva sitt eget samvete när han försöker överta hennes skuld.

Kan man vara skyldig utan att bära skuld?
Kan man bära skuld utan att vara skyldig?
Har den som själv bär skuld rätt att döma andra för deras gärningar?
Dömer vi brottslingen i syfte att uppfostra eller för att ge folket sin hämnd?

Richard Rosengrens Parias är ett spännande och aktuellt drama som ställer frågor om brott och straff, ont och gott, lag och moral. Vem får tillhöra gemenskapen och vem lämnas i utanförskap? Vem blir en Paria?
Domstolen dömer brottslingen för handlingen, folket dömer för det liv hon valt att leva.

PARIAS hade urpremiär på Helsingborgs stadsteater våren 2013 i regi av Dan Kandell.