Lydias längtan

Författare: Mona Mörtlund  | Antal kvinnor: 2  | Antal män 2

(Flera roller som dubbleras.)

Ungdomspjäs som handlar om en ung kvinna som gör revolt mot omvärldens förväntningar på henne och hur hon skall vara och om den  ständiga  kampen mellan längtan efter att tillhöra flocken och längtan efter att leva som man själv vill. Lydia längtar efter så mycket, efter att vara fri som när hon var barn, efter att dansa, leka, sjunga, efter att lära sig allt om Pythagoras sats och om ferromoner, efter att resa till Valparaiso, dit hennes älskade bror har rest. Men någon och några vill något annat De vill att hon ska anpassa sig och att hon ska leva som alla andra, att hon ska ägna sig åt hem och man och traditioner. Väva enligt givna mönster, städa enligt givna mönster, leva enligt givna mönster