Inget fel på kanel

Författare: Thomas Tidholm  | Antal kvinnor: 1  | Antal män 2


Detta är vuxenversionen av barnpjäsen Känner du Marie?, utifrån hypotesen att det är de infantila emotionerna som styr människan, livet igenom. Dialog och händelseutveckling är snarlik i båda pjäserna.

Börje och Ankan arbetar på sitt laboratorium Blood Incorporated. De två har ägnat sig åt fri företagsamhet ända sedan de hade en simskola på Åland. Nu har de en lika genial affärsidé i blodbranschen. Men Ankan har blivit kär i Mari och vill introducera henne som assistent i firman. Mari däremot dras alltmer till Börje. Hurska de välja. Ska de offra kärleken för vänskapen?ANKAN: ... NEJ!!! Det är FEL! Jag vill ha det kvar. Någonting måste kunna hända oss, nånting... drabba oss i livet. Kärleken är det enda som kan. Och även om det kommer onda tider, eller om kärlek skulle bli omodernt vill jag föra tanken vidare till dom som kommer efter mig. Kärleken får aldrig dö, den måste alltid finnas!


Ett humoristiskt och drastiskt triangeldrama om starka vänskapsband och förälskelsens kraft.


Pjäsen hade premiär på Brunnsgatan 4, 2002.