Hårkorset

Författare: Hårkorset  | Antal kvinnor: 0  | Antal män 1
Hårkorset begrundar suggestivt människans väsen i en stark monolog om ett liv präglat av brutalitet, fattigdom och sorg.

Vid vilken gräns tappar man respekten för människovärdet? Kan man leva mitt i ett krig utan att själv delta? Kan man straffas oavsett under vilka omständigheter man handlar omänskligt? Var går gränsen mellan det man självmant gjort, och det som varit påtvingat?

Ett land - som kanske är Sverige - drabbas av krig. En man blir erbjuden att anmäla sig frivilligt som prickskytt. Prickskytte, poängterar han, är det mest humana och mest ekonomiska sättet att skjuta eftersom det dödar direkt. Så han anmäler sig. De pengar som skulle gått till mindre effektiva metoder, kan man ju istället använda, menar han, till barnomsorg och sjukvård. Han själv kämpar om sin egen och familjens överlevnad.

Det blir så småningom fred. Mannen och hans medskyttar ställs inför rätta för att ha skjutit civila. Vem har egentligen följt lagar under kriget? Hade de inte blivit beordrade att skjuta även civila, både vuxna och barn? Mannens offer ställs mot hans vädjan om att bli friad.

Nu vill mannens helst ta hand om sin egen lilla dotter, den enda överlevande i hans familj.