Drömstruken

Författare: Tina Råborg  | Antal kvinnor: 2  | Antal män 2

Pjäsen Drömstruken har fyra bra roller får två män och kvinnor i fyrtioårsåldern.

Handling: Konstnärsparet Lisa och Niklas är hembjudna till det mycket mer välbärgade paret Gustav och Sofia. Gustav och Lisa känner varandra sedan studietiden i Lund och de har tidigare under dagen setts på Lisas vernissage där Gustav köpt tre tavlor på raken. Samtalet löper spänt och Gustav blir alltmer fixerad vid Lisa. Av de fyra är hans livskris den som blir tydligast. Vi får följa hans alltmer desperata kamp med tomheten i livet. Kärleken till Lisa blir en katalysator för det han trängt undan.

Drömstruken är en skarp och lustfylld iakttagelse av fyra människor mitt i livet som positionerar sig gentemot varandra utifrån klass, status och könsroller. Den röda underliggande tråden är livsvalen vi gör. Hur välja rätt när man inte ens vågar veta vad man känner? Och hur gör man när man ångrar sig. Ångesten spikas på väggen.