De onda

Författare: Niklas Rådström  | Antal kvinnor: 1  | Antal män 3

De onda var en beställning av Odsherred Teater i Danmark. Urpremiären ägde rum i Köpenhamn 2005. Pjäsen har även spelats på Göteborgs Stadsteater, 2007, och som radioteater i den kroatiska riksradion. Pjäsen hade Londonpremiär i juni 2009.

Medverkande i den första föreställningen var: Meo Oulund, Mikkel Bay Mortensen, Peter Khouri, Mikkel Vdsholt. Regi: Vibeke Wrede.
Översättning: Simon Vagn Jensen.

De onda är baserad på återgivningar av förhörsportokoll och domstolshandlingar kring det fruktansvärda mordet på två-årige James Bulger, 1993, i England. Efter en uppmärksammad rättegång fälldes två då elvaåriga pojkar för mord, de yngsta fällda mördarna i England på 250 år.

Pjäsen har också kommit att handla om hur man alls ska kunna berätta om det som är outhärdligt att acceptera.

Pjäsen handlar om två barn som mördar ett annat barn. Fyra skådespelare återberättar skeendet och reaktionerna från vuxenvärlden kring barnen genom att växelvis träda in i de olika rollerna. Frågor ställs direkt till publiken. Vem bär ansvar för denna gärning och hur är vi som åskådare delaktiga? Vilket ansvar har de vuxna omkring barnen? Och varför ingriper ingen? Det är ett drama om vår syn på ondskan.