De andras drömmar

Författare: Niklas Rådström  | Antal kvinnor: 2  | Antal män 2

Texten skrevs för ett samarbete mellan tre danska regionala teatrar och Middle East Peace Orchestra.

Texten framförs av fyra skådespelare i samarbete med musikerna och kan bearbetas för en annan uppsättning musiker och instrument.

 Texten utgår från att föreställningen rymmer en orkester med en ganska vanlig sättning instrument för musik från Mellanöstern:
 Oboe
Luta
Dragspel
Liten trumma
Stor trumma
Sång