Bibeln

Författare: Niklas Rådström  | Antal kvinnor: 5  | Antal män 5

Min första tanke när jag började med arbetet att dramatisera Böckernas Bok för teaterscenen var att närma mig texterna på samma sätt som vi på teatern läser och försöker gestalta de antika dramerna och andra texter från samma tid. Inför de klassiska teatertexterna försöker vi hitta det för oss angelägna, allmängiltiga och meningsskapande och samtidigt bibehålla en respekt för ursprungstexten vision också när den känns anakronistisk och daterad.

I arbetet med Bibeln har jag försökt att ta mig förbi tvåhundra år av tolkningstradition och kyrkohistoria för att lyfta fram en dramatisk gestaltning där den metaforiska allmängiltigheten och de existentiella frågorna får en gestaltning som blir meningsfull för en nutida publik med respekt för både tro och tvivel. Det är frågor om liv och död, makt och underkastelse, kärlek och hat, rätt och rättfärdighet som vi aldrig blir färdiga med att undersöka och gestalta – på teaterscenen och i våra dagliga liv.

Bibelns texter har, vad vi än tror eller inte tror på, varit avgörande för den självbild vi har av oss själva, våra samhällen och vår kultur. En kunskap om och en levande relation till de bibliska berättelserna är därför avgörande för vår förståelse av oss själva och av andra. Det är min förhoppning att pjäsen kan öppna för ett samtal om det heligas plats i en sekulär värld.

                                                                                  - Niklas Rådström

Länk till artikel om Bibeln från föreställningen i Göteborg. Artikeln är publicerad i New European Drama våren 2013. Artikeln kan läsas och laddas ner här.