Bäraren

Författare: Vanja Hamidi Isacson  | Antal kvinnor: 2  | Antal män 1

Den Blivande Mamman och Den Blivande Pappan bestämmer sig för att betala en surrogatmamma för att bära och föda deras barn så att de kan fortsätta att ägna sig åt sitt företag. För att kontrollera graviditeten erbjuder de Bäraren att bo hemma hos dem fram till födseln. Vad de inte vet är att graviditeten och de själva blir en del av Bärarens konstprojekt. Men det visar sig att ingen av de tre kan förhålla sig så distanserat som de trodde till graviditeten.

Ett triangeldrama utvecklar sig mellan de tre. Vad är egentligen det biologiskt naturliga? Och vem har rätt till det ofödda barnet?