Tale Næss

Dramatiker

Tale Næss är närmast scenaktuell med radioföreställningen FUNN på NRK, Norges radio, 2013. Pjäsen kommer att publiceras hösten 2014.

För närvarande skriver hon en monolog med arbetstiteln WALKABOUT om den norska polarresenären Cecilie Skog. Monologen är inplanerad att ha premiär på NonStop-festivalen i Norge, 2015.

Hösten 2013 gästspelade Tale Næss' VILDE  i Florens på en Inter-City Festival där.

Tale Næss fick Trondheims kommuns prestigefyllda konstnärsstipendium 2009. Stipendiet användes till färdigställandet av Tale Næss' projekt EN PALESTINSK RESA, som hon arbetat med sedan 2005. Arbetet baserades på ett stort antal intervjuer som Næss genomförde under åren 2005-2007 under resor till Libanon, Syrien, Jordanien, Palestina och Israel, och resulterade ihösten 2010 i en föreställning vid Tröndelag Teater.

BAKGRUND:

Tale Næss är en av Norges främsta dramatiker. Hon arbetar med text för scenen, radio och film i brytningspunkten mellan det performativa och det litterära. Hon skriver lyrik och libretton och har givit ut ett antal skönlitterära texter.

Under 2007 hade Tale Næss premiär på en enaktare, DET TREDJE STADIET, i Trondheim.

Ladda ner dikten TANKEN ER ET TING av Tale Næss här.

 

Pjäser Antal kvinnor Antal män