Nasim Barghashi

Dramatiker Översättare

Nasim Barghashi är aktuell med pjäsen SPRICKOR I LJUSET som kommer att ha permiär på Kilen, Kulturhuset i Stockholm, våren 2017.

Nasim har under de senaste åren arbetat som projektledare för olika konstnärliga projekt. Senast var för Arbetsförmedlingens projekt Unga in, ett arbetsmarknadspolitiskt projekt, som syftar till att inspirera och hjälpa ungdomar till sysselsättning. I projektet använde han sig av berättelsens kraft och teatern för att motivera ungdomarna och för att öka deras självkänsla. Ett annat projekt är Svenska institutets internationella program för unga opinionsbildare, där diskussioner om aktivism, sociala medier, politik och konst fördes på en internationell nivå. Där deltog Nasim som en av fyra svenska representanter. Nasim skriver även på en roman samt översätter och bearbetar sin fars publicerade diktsamling. Under 2012 bidrog Nasim med sin monolog SPELMANNEN till projektet Ur svenska hjärtans djup. Nasim har studerat teatervetenskap vid Stockholms universitet samt innehar en civilekonomexamen.

Nasim Barghashi föddes 1979 i Iran, Teheran, mitt under den iranska revolutionen. Han har vuxit upp nära teatern då båda föräldrarna är skådespelare. Vid 5 års ålder flydde Nasim och hans familj undan kriget till Sverige, Stockholm. I föräldrarnas teaterturnéer runt om Sverige och Europa växte han upp bakom scenen. Han började tidigt skriva prosa och dikter på svenska. Sju år gammal gjorde han debut som skådespelare i Susanne Ostens ”Livsfarlig film.” Nasim var en av finalisterna i projektet Nya pjäser Nya världar med sin pjäs SANNINGEN OM DIG.

”I mitt skrivande söker jag förstå var vår värld är på väg och om människans situation i universum. Och det endast genom att betrakta och söka fånga det obegripliga i vardagen, det mystiska, och genom karaktärernas mellanmänskliga relationer.  Det sker stora förändringar i rapidfart inom konst, forskning, teknik och politik. Håller postmodernismen på att skifta in i en annan modernitet där människors sätt att resa och kommunicera gradvis skapar en kreol identitet? Eller en kanske global exil? I detta har också mänskligenheten stora utmaningar för sin överlevnad: ekonomiska system som skapar alltjämt ojämlika samhällen, främlingsfientliga partiers framfart i Europa, radikala religiösa krafter, obotliga sjukdomar och miljöförstöring.”

Pjäser Antal kvinnor Antal män
Sanningen om dig 0 3
Sprickor i ljuset 4 2