Marianne Strand

Dramatiker Manusförfattare

 

Under 2014 arbetar Marianne med en dokumentärfilm om människors motsägelsefulla relation till djur och som projektledare för det tvärdisciplinära forskningsprojektet Restorative Film. I projektet undersöker filmare och vård- och filmforskare om och hur (natur-)film kan användas i hälsobefrämjande syften i olika slags vårdmiljöer.

Ett återkommande tema i Mariannes dramatiska berättande är relationen människa - miljö - djur. Hur vi formar och formas av våra livsmiljöer och hur vi samlever med andra varelser är återkommande frågor. Genom naturfilmen arbetar hon med ett berättande som handlar om att vara i och erfara olika naturmiljöer. Här ligger fokus på sinnesupplevelse och inre reflektion, genom ett poetiskt utforskande av filmens möjligheter att förmedla kontakt mellan människa och omgivning.

 

Efter förberedande konststudier och en fil.kand i humaniora gick Marianne filmmanuslinjen på Dramatiska Institutet. Utbildningen fokuserade på skrivande för film men gav också möjlighet att regissera egna kortfilmer. Efter utbildningen skrev hon kortfilmen EN GRIS BEHÖVER IGEN KLOCKA (egen produktion), som Guldbaggenominerades år 2000. Därefter tillkom novellfilmen MIN SKÄGGIGA MAMMA, producerad av Gilda Film och regisserad av Maria Hedman. Filmen vann Guldbaggen 2004.  Sedan dess har Marianne skrivit manus till flera filmer och verkat som lektör, dramaturg och manushandledare. År 2007 hade familjefilmen PIRRET premiär. Filmen, som prisbelönades på Münchens filmfestival, har visats flera gånger i tv och gått som biofilm. Hösten 2013 hade filmen nypremiär på Folkets Bio.


Under 2006 började Marianne skriva för radio. För Produktionsbolaget Munck har hon skapat flera serier, samtliga regisserade av Jakob Munck. Novellserien BUSKORVAR OCH FRÄCKOGRYN, en samling sagor med magisk-realistisk ton, nominerades 2007 till Stora Radiopriset i klassen årets nyskapande programsatsning. SÅNG I SIKTE! (I och II) som tillkommit genom samarbete mellan UR, Svenskt Visarkiv och Produktionsbolaget Munck behandlar svenska sångtraditioner.

 

Intresset för djurfrågor har under årens lopp lett till flera texter och samarbeten. Under 2011 utgavs romanen FÖRSÖKSDJURET (LL-förlaget). Boken blev tvåa i Barnens romanpristävling påföljande år. Tillsammans med Karin Wegsjö arbetade Marianne med manus till den multimediala skolföreställningen VARFÖR FINNS DJUREN? för Örebro Länsteater (2013-14). Föreställningen utgjorde en helhet där mask, kostym, scenografi och dramatiska scener mixades med dokumentära röster och naturfilm.

 

Hemsidor: www.mariannestrand.se och www.restorativefilm.se

 

Pjäser Antal kvinnor Antal män