Margita Ahlin

Dramatiker
Margita Ahlin utbildade sig vid Göteborgs Stadsteaters elevskola 1958-61. Där arbetade arbetade hon sedan fram till pensionen -99. Hon var med och startade Angereds Teater där hon stannade i 11 år och hon tillhörde TV- ensemblen i Göteborg under ett år. Under 70- talet började hon varva skådespeleri med regi men hennes huvudsakliga inriktning har alltid varit skådespeleriet. I flera av sina regiuppdrag har hon även fått uppdraget att bearbeta texterna hon regisserat. DAMRUMMET är det första hon skriver direkt för scenen. För TV skrev hon Diagnos Fosterdöd, som hon också regisserade. Hon har vid det här laget hunnit med en mängd roller inom teater, TV,  Radioteatern samt några filmroller. Bortsett från regiuppdrag på Göteborgs Stadsteater och i Angered har hon arbetat som regissör vid Helsingborgs Stadsteater, Östgötateatern, Riksteatern, Folkteatern i Göteborg, Radioteatern samt Teaterhögskolan i Stockholm
Pjäser Antal kvinnor Antal män
Alberte 6 5
Damrummet 11 1