Kristina Ros

Dramatiker
Kristina Ros är dramaturg och dramatiker, född, uppvuxen och bosatt i Göteborg. Hon kom in i teatervärlden på åttiotalet genom Göteborgs Universitetsteater. Sedan följde några år som dramaturg på Stadsteatern i Göteborg, en rad fria projekt, engagemang vid ett par uppsättningar på Bohuslänsteater, dito på teater Kolibri. Sedan 1993 är hon fast medlem i Masthuggsteatern i Göteborg, där hon arbetar som dramaturg och dramatiker.

STACKEN, MIMIKRY och DET STORA LILLA är skrivna direkt för Masthuggsteatern. Övrigt dramatiskt arbete inkluderar dramatiseringarna VERONIKAS NÄSA (tillsammans med Rolf Sossna) och MOMO, samt översättning och bearbetning av pjäsen FÅGELKONFERENSEN.

Kristina Ros sitter också med i styrgruppen för Barnteaterakademin.
Pjäser Antal kvinnor Antal män
Det stora lilla 1 1
Mimikry 2 0
Stacken 2 1