Vanja Hamidi Isacson och Rasmus Lindberg på Boulevardteatern!

Ur de hundra två-minuterstexterna som samlades ihop i projektet ingår dramatiker, författar, poeter. Två av Drakens dramatiker finns representerade där.

www.boulevardteatern.se/f%C3%B6rest%C3%A4llningar/vuxen-ungdom/ur-svenska-hj%C3%A4rtans-djup-20080375