Teater Insite med Dan Kandells VIA DOLOROSA är nominerad till scenpris

Läs om nominerningen här.