Skrivarkurs på Draken Teaterförlag den 31/3-1/4!

INSPIRATIONS- OCH PROBLEMLÖSARKURS!

Skriver du på en pjäs? Har du kört fast? Behöver du ett kreativt sammanhang för att kunna gå vidare?

Dramaturgen Charlott Neuhauser och dramatikern Erik Lindhé leder under två heldagar en kurs i dramatiskt skrivande. Vad innebär det att skriva en dramatisk text – vad krävs? Hur skapas möjligheter att upptäcka den egna textens specifika särart? Hur skapas författaren inom oss?
Hur ser just din process ut?

Under helgen den 31/3-1/4 2012 träffas vi i Draken Teaterförlags lokaler för att tillsammans på djupet undersöka det dramatiska skrivandets villkor.

Har du en pjästext som inte utvecklas? Har du en idé som inte har verkar hitta sin form? Hör av dig till oss!

Skicka in den text du vill arbeta med och beskriv en eller två frågeställningar du kan tänka dig att arbeta med och varför du tror att du kan ha nytta av ovanstående kurs.

Berätta även något om dig själv och hur du ser på ditt författarskap.
Max antal kursdeltagare: 10

Avgift: 3 250 kr inkl moms

Utöver kurstillfället ingår en timmes individuellt samtal om förutsättningar och framtida planer för din text och ditt skrivande.

Läs vidare om anmälan och kursens upplägg under fliken TJÄNSTER eller klicka dig dit direkt HÄR.