Premiär på Barn och deras barn av Rasmus Lindberg

Pjäsen som skildrar tre generationers historier parallellt, tar upp tidigare generationers påverkan på det som sker i följande leds liv.

vastmanlandsteater.se/forestallningar/barn-och-deras-barn/