Vittne

Författare: Cecilia Parkert  | Antal kvinnor: 1  | Antal män 0

En kvinna arbetar som tolk för en svensk terapeut. Terapeuten tar emot klienter som har varit med om kriget i före detta Jugoslavien. Tolken går över gränsen för vad man får göra som tolk och engagerar sig i terapideltagarna. Särskilt i en av dem.