Kalaskul

Författare: Daniela Kullman  | Antal kvinnor: 4  | Antal män 0
Eller en feministisk teaterpjäs med sång och bensprattel till musik av manliga medelålders män

En förhöjd pjäs med ironi, film och musik. Fyra kvinnor går i en studiecirkel i feminism. Kvinna A är cirkelns ledare och lär Kvinna B, Kvinna C och Kvinna D vad som är rätt och fel. I akt två leder kvinnorna en kvinnokonferens där det framkommer att det är Marknaden som står bakom feminismrörelsen som egentligen handlar om att sälja produkter till kvinnor. Det slutar i sång och dans.