Den nya människan

Författare: Kjell Sundstedt  | Antal kvinnor: 6  | Antal män 3

Arbetshemmet Odenslund på 1950-talet - ett hem för "vanartade sinesslöa kvinnor". Pjäsen handlar om Gertrud som blir placerad på Odenslund när hennes mamma har dött. Hon möter en värld av kvinnor som på olika sätt försöker hantera en miljö av aga, tukt och förmaningar.
I bakgrunden regerar doktor Daniel Berg som förespråkar sterilisering av de intagna kvinnorna.

En mycket stark pjäs som skildrar en mörk del av den svenska välfärdsstatens uppbyggnad - steriliseringsprogrammet.Det är en svidande kritik av ett samhälle och en tid då inte alla människor ansågs lika mycket värda.