DEN FANTASTISKA TIGERCIRKUSEN

Författare: Rasmus Lindberg  | Antal kvinnor: 1  | Antal män 1

Den fantastiska tigercirkusen är en ännu icke spelad pjäs av Rasmus Lindberg. Pjäsen handlar om vådan av att bli vuxen och sluta leka.