Café Problem

Författare:  | Antal kvinnor: 6  | Antal män 5
Sex nya texter á sju minuter!

Allt utspelar sig med fördel i det offentliga rummet på café mitt bland publiken, enligt ursprungsidén Café Problem. Men det är också möjligt att halvera ambitionen vad beträffar texter, skådespelare. Konceptet är anpassningsbart. Sist men inte minst; texterna kan även spelas separat i cabarésammanhang på teaterscener.

Texterna! (Titlar/innehåll)
Väninnor En har gift sig förmöget, den andra är fattig och ensamstående. En text om hur vi krampaktigt försöker hålla fast vid det som var…

Judisk vrede Denna obevekliga monolog skildrar relationen mellan judar – svenskar idag och förhållandet till förintelsen.

En mammas hämnd Om en mammas hämnd på sin dotters våldtäktsman.

På låtsas en text om identitet idag.
Dottern får reda på att hon är produkt av en insemination snarare än en semesterromans med en italienare som mamman alltid berättat om. Dottern blir rasande…

Pappa,Mikke och mellanöstern Mikke bor i Israel och är övertygad zionist. Hans pappa däremot bor i Sverige och skriver under alla listor mot Israels ockupation som han kan komma åt.

Uteslutning Vid detta cafébord sitter två kurdiska bröder med helt olika sätt att tacka sitt kulturarv.

PESHANG
Jag går inte

ZARDASHT
Det är ju en familjesammankomst,den första på länge…

PESHANG
Bara jag hör ordet; familjesammankomst! Jag får kvävningskänslor,blir sjuk...