Paranoid Android av Kristian Hallberg, premiär i Köpenhamn den 15 september

Läs mer om föreställningen här www.kobenhavnsmusikteater.dk/forestillinger