Nyheter i augusti

Vårt första nyhetsbrev för hösten ligger färdigt nu. Vi kommer att skicka det som vanlig post och e-post till teatrarna. En kort summering över nyheter kommer att finnas här.

Några nyheter:

Niklas Rådströms pjäs De onda finns att läsa.

Pjäsen handlar om reaktionerna kring två tio-åringars mord på en två-årig pojke. Pjäsen har premiär på Odsherred Teater i Danmark efter nyår.

Marianne Goldmans pjäs Nätter med familjen Cohen finns nu att läsa.

Nya dramatiker på Draken;

Gertrud Larsson

Anders Hasselgren

Teater Terrier

Monica Wilderoth

…. och mycket mer… kommer i nyhetsbrevet.

Vänliga hälsningar

Charlott Neuhauser & Bodil Isgren

Bodil nås på bodil.isgren@drakenteaterforlag.se